fredag 19 juni 2009

Barnläkare dissar Anna Wahlgrens hemmasnickrade hälsoråd.

I ännu ett debattinlägg har nu Anna Wahlgrens tveksamma metoder uppmärksammats. Denna gången gäller det inte sömnmetoden "tryckpressen" utan hennes råd att spädbarn bör sova på mage. Den forskning som visar att ryggläge signifikant minskar risken för plötslig spädbarnsdöd erkänns men viftas bort:
"Manliga [min kursivering] forskare har kunnat visa att risken för SIDS nedbringas väsentligt, om barnet läggs att sova på rygg i stället för mage. Statistiken sägs uppvisa en minskning av antalet dödsfall med 50%. Statistiken säger dock ingenting om de barn som faktiskt dör både på rygg och på sida, inte heller om de kvävningsfall som ingen aldrig så förfinad obduktion kan skilja från SIDS. Som jag förstår det härrör den vackra statistiken ur det faktum att spädbarn sover sämre på rygg. De sover ytligare. De "kommer ihåg" att andas. De hamnar inte lika lätt i den goda djupsömn, där andningsuppehållen kan bli ett för mycket och för långt. Naturligtvis ska livet prioriteras i alla lägen, men ska en vacker statistik verkligen bekräftas på bekostnad av de små barnens goda sömn?"

Annas lösning är andningslarm, som enligt henne rättfärdigar den ökade risken för plötslig spädbarnsdöd. Och som vanligt är hennes åsikt uttryck för en uppfattning om att den kvinnliga intuitionen står i konflikt mot dem manliga vetenskapen:
"Varför vänder sig små barn på mage, fastän de lagts att sova på rygg? Har de samma intuitiva vetskap som forna tiders mödrar alltid haft (och alltjämt har i övriga världen)?"

Just kvasivetenskapens oheliga allians med särartsfeminismen har jag tidigare skrivit om här.

Läkarna som skivit debattartikeln påpekar att andningslarm inte alltid hjälper och de uppskattar att ca 2000 liv räddats genom att man 1992 började rekommendera ryggläge. Statistiken för plötslig spädbarnsdöd ser ut på detta sätt:


Men vilka råd bör man följa? Det som förespråkas av barnläkare och Socialstyrelsen? Eller det som förespråkas av en författare och självlärd pedagog utan medicinsk utbildning? Svaret borde vara uppenbart men tyvärr har Wahlgren många "fans" som följer hennes råd även när experter protesterar mot det hon säger.

Det är tragiskt nog inte de övertygade föräldrarna själva som blir lidande, utan deras barn.

Mer om Anna Wahlgren: Orsakverkan (1), (2), (3), (4), (5) och (6)
Psykiatern: (1), (2), (3) och (4)
Scientologsekten: (1), (2) och (3)
Mina tidigare inlägg: (1) och (2)

En tidigare debattartikel i SVD av Anna Wahlgren - Glöm aldrig andningslarmet.
Populistiska råd sätter barns hälsa i fara.

0 kommentarer:

 
Copyright © Technicolor