söndag 7 september 2008

Scientologer utnyttjar offentlighetsprincipen för att hindra viktig ADHD-forskning.

När jag bildgooglade i anslutning till mitt förra inlägg hittade jag denna artikel som publicerades i Läkartidningen för ett år sedan.

Artikeln handlar om den scientologiska organisationen Kommittén för mänskliga rättigheter och dess företrädare Janne Larsson som har drivit en intensiv kampanj för att hindra och misstänkliggöra forkning kring ADHD. Han kräver ut stora mängder material gällande allt från rådata till mailkommunikationer, vilket kräver både tid och resurser att administrera. Materialet har sedan förgäves använts för att försöka förhindra bland annat Norrtäljeprojektet, en studie kring förekomst och medicinsk samt psykosocial behandling av ADHD hos fångar.

Detta är skrämmande ur flera perspektiv. För det första får ADHD många gånger ansenliga konsekvenser för livskvaliteten. Med detta i åtanke är det knappast en kamp för "mänskliga rättigheter" att försöka förhindra att man utvecklar adekvat stöd och behandling. Jag tycker också att själva oviljan att försöka se verkligheten så som den är i stället för att lägga energi på att försvara en ståndpunkt man redan bestämt sig för är mycket olycklig. Tyvärr är detta alltför vanligt i religiösa sammanhang eftersom just "tro" innebär att ha övertygelse som inte kan beläggas. Detta exempel belyser det problematiska i denna approach. Slutligen känner jag obehag över att scientologerna för fram sina åsikter dold bakom en "kommitté" vars organisatoriska hemvist man aktivt måste leta efter för att det ska framgå. Jag har mycket svårt för dolda agendor eftersom man döljer de egentliga åsikterna med hittepå-argument, något som försvårar en ärlig debatt.

3 kommentarer:

Karin sa...

Jo det är nog inte bara jag som riktigt börjar tröttna på Scientologeras mobbning. Ännu värre är nästan de företag som väljer att understödja deras verksamhet utan någon övertygelse bara för extra annonspengar. T.ex. annonsmäklare på nätet som hjälper Scientologerna att få tidningar och bloggar att inte skriva om ADHD.

Technicolor sa...

Det läskiga är att Scientologerna i Sverige är en mycket liten kyrka som ändå lyckas göra så mycket skada. Hur blir det då om rörelsen växer?

Har du några länkar till info om annonsmäklarna du nämner?

frkf sa...

Det är t.ex Newsdesk, som helt obekymrat sprider scientolgernas propaganda. Jag har skrivit till dem och ifrågasatt, men de hänvisar till tryck- och åsiktsfriheten. De säger sig inte vilja fördömma de som vill använda sig av deras tjänster.
Så klart inte, hade de sorterat sina klienter, hade de förlorat pengar....

 
Copyright © Technicolor